STORITVE

Go Film Office preko pobudnika in partnerjev nudi sledeče storitve:

nastopa kot gostitelj pri ogledih (do največ 3 dni);

ponuja osnovne tehnične, logistične in administrativne informacije;

nudi pomoč pri izvedbi administrativnih postopkov (npr. pri pridobivanju dovoljenj za snemanje na javnih krajih oziroma pri pridobivanju bančnih posojil);

skrbi za odnose z javnimi organi ter lokalnim javnimi in zasebnimi organizacijami;

skrbi za logistični sprejem in namestitev (tehnične in umetniške ekipe, scenske materiale, opreme itd.);

upravlja in rešuje specifične potrebe;

skrbi za stike z laboratorijem La Camera Ottica pri Univerzi v Vidmu za restavriranje in digitalizacijo zvočnih ter video materialov.

Podporne storitve

FJk Film Commission

FJk Film Commission promovira storitve, ki jih ponuja GO Film Office med subjekti, ki jim je sklad FVG Film Fund odobril financiranje za izvedbo kinematografskega dela.

Palazzo del cinema – Hiša filma

Združenje Hiša Filma daje na razpolago svoj fotografski in video arhiv za kreativno in umetniško obdelavo le-tega na področju kinematografije. Arhiv sestavljajo številne zbirke, vključno s knjižnico (ki jo sestavlja 8.000 zvezkov) in fotografskim arhivom Uga Casiraghija (70.000 fotografij in diapozitivov), dokumenti, filmi in fotografijami Olivie Averso Pellis, filmi Giorgia Osbata in Caravella Film in drugimi dokumenti, ki so že v celoti ali delno digitalizirani.

Transmedia srl

Transmedia srl je podjetje, ki upravlja goriški kinematograf Kinemax. Ta ima tri dvorane različnih velikosti, opremljene tako z digitalnimi projektorji, ki izpolnjujejo mednarodne standarde 2K kot tudi z analognimi projektorji. Kino ponuja možnost predvajanja 3D filmov in predvajanja s satelitskim neposrednim prenosom. Poleg tega je možna uporaba dvoran za:

–  avdio postprodukcijo – dvorana 1

–  ogled dnevnih posnetkov – dvorana 1, dvorana 2, dvorana 3

–  barvno korekcijo – dvorana 3

–  pisarne opremljene z optičnim kablom za neposreden prenos obdelanih datotek na kino strežnike in posledično ogled opravljenega dela na velikem platnu – dvorana 3

Trgovinska zbornica Julijske krajine

Trgovinska zbornica Julijske krajine preko Goriškega sklada (Fondo Gorizia) vsako leto objavi razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za financiranje filmskih produkcij (celovečerni filmi, televizijski filmi, televizijske serije). Razpis je namenjen produkcijam, ki imajo šifro Ateco 2020 59 (Filmska produkcija) in katerim je sklad FVG Film Fund že dodelil deželni prispevek.

Občina Gorica - Mestna občina Nova Gorica

Podpira dejavnosti filmskih produkcij, ki so prejele prispevek s strani Goriškega sklada (Fondo Gorizia). Subjektom omogoča brezplačno uporabo javnih prostorov in druge olajšave pri uporabi občinskega premoženja ter zagotavlja sodelovanje lokalnega policijskega osebja pri logističnih operacijah, povezanih s snemanjem.

Civibank - Čedajska banka

Filmskim produkcijam, ki delujejo na območju Gorice, zagotavlja specifična financiranja, kot so na primer predujmi za prispevke, ki jih odobrita sklad FVG Film Fund in Trgovinska zbornica Julijske krajine.

Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

Na letni ravni ocenjuje dodeljevanje nepovratnih sredstev za podporo produkcijam za posebno zaslužna kinematografska dela.

Drag View